Sztandary

Chcemy przedstawić sztandary klubów Honorowych Dawców Krwi. Zdjęcia pochodzą z prywatnej kolekcji zdkjęć wykonywanych na różnych uroczystościach na terenie całego kraju.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW