Legitymacje

Legitymacja dla "ORDERU" św. Maksymiliana Maria Kolbe klubu im. Henryka Dunanta w Rudzie Śląskiej.
Legitymacja dla każdego rodzaju odznaczenia

Legitymacje odznaczeń oraz znaczków klubowych, mają różny format a także kształt i formę. Do najczęściej spotykanych legitymacji należą, pojedyncza kartka, jedno lub dwustronna, na której zawarte są: nazwa klubu, nr nadanego odznaczenia, nazwisko i imię odznaczonego oraz data nadania. Bywają także legitymacje w formie książeczki. Na pierwszej stronie logo klubu. Na drugiej i trzeciej strony dane tak jak dla jednostronnych. Ostatnia strona (czwarta) stanowi zazwyczaj stopkę. Tu umieszczane są informacje wydawcy odznaczenia oraz legitymacji, nr kontaktowe (telefon, fax,e-mail,www) lub zupełnie pusta. Spotykane są obydwie wersje
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW